TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA VAKFI

Sağlık Yardımı Başvuru Formu

Daha önce aynı şikayet/hastalık nedeni ile doktor başvurusu,tetkik ve tedavi uygulandı mı? (başvurulan sağlık kurumu/doktor adı)

** 01.01.2012 tarhi itibariyle 5510 sayılı kanunun Genel Sağlık Sigortası (GSS) hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte Vakıf üyeleri ve eş ve çocuklarının tedavi ve sağlık hizmeti bedelleri GSS Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Dolayisiyle sağlık hizmetlerinin öncelikle GSS Genel Sağlık Sigortasından sağlanması esastır. Buna rağmen saglik yardimlari yönetmeliğinde belirtilen hususlar ve benzeri haller bakımından üyeler ve eş ve çocuklarının sağlık harcamaları değerlendirme kuruluşunun olumlu görüşü ve Vakıf Yönetim Kurulunun onaylaması halinde belirli limitler dahilinde karşılanır.